บทสัมภาษณ์"ผู้ที่รับประทานลิฟพลัส"แล้วอาการดีขึ้นจริง

รวมบทสัมภาษณ์
1/41 วิดีโอ
1
ทานจริง เห็นผลจริง รีวิวมากที่สุด ลิฟพลัส ดูแลตับอย่างตรงจุด  ปรึกษาโทร 098-264-2464
ทานจริง เห็นผลจริง รีวิวมากที่สุด ลิฟพลัส ดูแลตับอย่างตรงจุด ปรึกษาโทร 098-264-2464
2
ไขมันพอกตับหนึ่งในสาเหตุมะเร็งตับ
ไขมันพอกตับหนึ่งในสาเหตุมะเร็งตับ
3
ไขมันพอกตับไม่ดูแลกลายเป็นมะเร็งตับได้
ไขมันพอกตับไม่ดูแลกลายเป็นมะเร็งตับได้
4
ป่วยไวรัสตับอักเสบซีดูแลตัวเองอย่างไร
ป่วยไวรัสตับอักเสบซีดูแลตัวเองอย่างไร
5
สัมภาษณ์ผู้ป่วย ไขมันพอกตับ และผลลัพธ์จากการทาน LivPlus
สัมภาษณ์ผู้ป่วย ไขมันพอกตับ และผลลัพธ์จากการทาน LivPlus
6
ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสลดลงจาก 45,000 ตัว เหลือ 1,400 ตัว หลังบำรุงตับด้วยลิฟพลัส 2 กล่อง
ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสลดลงจาก 45,000 ตัว เหลือ 1,400 ตัว หลังบำรุงตับด้วยลิฟพลัส 2 กล่อง
7
ดื่มหนัก ตับพัง ไขมันพอกตับ ดีขึ้นได้ใน 2 กล่อง
ดื่มหนัก ตับพัง ไขมันพอกตับ ดีขึ้นได้ใน 2 กล่อง
8
ไขมันพอกตับ ค่าตับสูง เหมือนอาหารไม่ย่อย ปรึกษาโทร 088-624-2656
ไขมันพอกตับ ค่าตับสูง เหมือนอาหารไม่ย่อย ปรึกษาโทร 088-624-2656
9
ไขมันพอกตับ เจ็บชายโครงขวา!! ปรึกษาโทร 088-624-2656
ไขมันพอกตับ เจ็บชายโครงขวา!! ปรึกษาโทร 088-624-2656
10
ไขมันพอกตับ แน่นท้อง เสี่ยงตับแข็ง!! ปรึกษาโทร 088-624-2656
ไขมันพอกตับ แน่นท้อง เสี่ยงตับแข็ง!! ปรึกษาโทร 088-624-2656
11
ไขมันในเส้นเลือด จุก แน่นท้อง มีแผลคัน ปรึกษาโทร 088-624-2656
ไขมันในเส้นเลือด จุก แน่นท้อง มีแผลคัน ปรึกษาโทร 088-624-2656
12
ไขมันเกาะตับ ไขมันในเลือดสูง  ท้องอืด ปรึกษาโทร 088-624-2656
ไขมันเกาะตับ ไขมันในเลือดสูง ท้องอืด ปรึกษาโทร 088-624-2656
13
ไขมันพอกตับ ค่าตับสูง!! ปรึกษาโทร 088-624-2656
ไขมันพอกตับ ค่าตับสูง!! ปรึกษาโทร 088-624-2656
14
ไขมันเกาะตับ ตับไม่ขับสารพิษ!! ปรึกษาโทร 088-624-2656
ไขมันเกาะตับ ตับไม่ขับสารพิษ!! ปรึกษาโทร 088-624-2656
15
จุกแน่น ท้องอืด พบไขมันพอกตับ ปรึกษาโทร 088-624-2656
จุกแน่น ท้องอืด พบไขมันพอกตับ ปรึกษาโทร 088-624-2656
16
ท้องอืด แน่นท้อง แท้จริงแล้วเป็นไขมันพอกตับ ปรึกษาโทร 088-624-2656
ท้องอืด แน่นท้อง แท้จริงแล้วเป็นไขมันพอกตับ ปรึกษาโทร 088-624-2656
17
ความดัน ไขมันในเลือดสูง ปรึกษาโทร 088-624-2656
ความดัน ไขมันในเลือดสูง ปรึกษาโทร 088-624-2656
18
ไวรัสตับอักเสบบี ค่าตับสูง ปรึกษาโทร 088-624-2656
ไวรัสตับอักเสบบี ค่าตับสูง ปรึกษาโทร 088-624-2656
19
ไขมันพอกตับ เจ็บชายโครงขวา ปรึกษาโทร 088-624-2656
ไขมันพอกตับ เจ็บชายโครงขวา ปรึกษาโทร 088-624-2656
20
ตับอักเสบ เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ!! ปรึกษาโทร 088-624-2656
ตับอักเสบ เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ!! ปรึกษาโทร 088-624-2656
21
ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ !! ปรึกษาโทร 098-264-2464
ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ !! ปรึกษาโทร 098-264-2464
22
ไขมันพอกตับ เจ็บชายโครงขวา ปรึกษาโทร 088-624-2656
ไขมันพอกตับ เจ็บชายโครงขวา ปรึกษาโทร 088-624-2656
23
ไขมันพอกตับ ไขมันในเลือด!! ปรึกษาโทร 088-624-2656
ไขมันพอกตับ ไขมันในเลือด!! ปรึกษาโทร 088-624-2656
24
ไขมันพอกตับ ค่าตับสูงถึง 200 ปรึกษาโทร 088-624-2656
ไขมันพอกตับ ค่าตับสูงถึง 200 ปรึกษาโทร 088-624-2656
25
พบเป็นไขมันพอกตับ ค่าตับสูงถึง 170 !! ปรึกษาโทร 088-624-2656
พบเป็นไขมันพอกตับ ค่าตับสูงถึง 170 !! ปรึกษาโทร 088-624-2656
26
เฉียดเสียชีวิต เพราะไขมันพอกตับ ‼ ปรึกษาโทร 088-624-2656
เฉียดเสียชีวิต เพราะไขมันพอกตับ ‼ ปรึกษาโทร 088-624-2656
27
ไขมันเกาะตับ ไขมันในเลือดสูง ค่าตับสูง ดีขึ้นได้หลังทานลิฟพลัส ปรึกษาโทร 088-624-2656
ไขมันเกาะตับ ไขมันในเลือดสูง ค่าตับสูง ดีขึ้นได้หลังทานลิฟพลัส ปรึกษาโทร 088-624-2656
28
ไวรัสตับอักเสบซี ติดแล้วกว่า 700,000 ราย ไม่แสดงอาการ ป้องกันก่อนสาย
ไวรัสตับอักเสบซี ติดแล้วกว่า 700,000 ราย ไม่แสดงอาการ ป้องกันก่อนสาย
29
ไขมันในเลือดสูง มีค่าตับสูง  อ่อนเพลียมาก และนอนไม่หลับ
ไขมันในเลือดสูง มีค่าตับสูง อ่อนเพลียมาก และนอนไม่หลับ
30
อืดท้อง แน่นท้อง หลังจากทานลิฟพลัสไป 1 กล่อง  อาการแน่นท้อง ท้องอืดดีขึ้น
อืดท้อง แน่นท้อง หลังจากทานลิฟพลัสไป 1 กล่อง อาการแน่นท้อง ท้องอืดดีขึ้น
31
ท้องอืด ทานข้าวได้น้อย จากปัญหาตับอักเสบ
ท้องอืด ทานข้าวได้น้อย จากปัญหาตับอักเสบ
32
หลังทานลิฟพลัส 2 กล่อง อาการท้องอืด อ่อนเพลีย ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
หลังทานลิฟพลัส 2 กล่อง อาการท้องอืด อ่อนเพลีย ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
33
ลิฟพลัสช่วยลดไขมันพอกตับ อาการท้องอืด ยืนยันโดยผู้ทานจริง
ลิฟพลัสช่วยลดไขมันพอกตับ อาการท้องอืด ยืนยันโดยผู้ทานจริง
34
ท้องอืด ท้องผูก  จากโรคไวรัสตับอักเสบ
ท้องอืด ท้องผูก จากโรคไวรัสตับอักเสบ
35
ไวรัสตับอักเสบ ไม่แสดงอาการ รู้อีกที กลายเป็น "ตับแข็ง"
ไวรัสตับอักเสบ ไม่แสดงอาการ รู้อีกที กลายเป็น "ตับแข็ง"
36
ไขมันพอกตับ ค่าตับสูง มีอาการท้องอืด
ไขมันพอกตับ ค่าตับสูง มีอาการท้องอืด
37
38
ไขมันพอกตับ ไม่ดูแล ปัจจุบันเป็นตับแข็งบางส่วนแล้ว ต้องดูแลอย่างไร?
ไขมันพอกตับ ไม่ดูแล ปัจจุบันเป็นตับแข็งบางส่วนแล้ว ต้องดูแลอย่างไร?
39
มีอาการ ท้องอืดเรื้อรัง อ่อนเพลีย ดีขึ้น 1 เดือนหลังดูแลตัวเอง
มีอาการ ท้องอืดเรื้อรัง อ่อนเพลีย ดีขึ้น 1 เดือนหลังดูแลตัวเอง
40
ภัยเงียบไขมันพอกตับ สังเกตุอาการ ท้องอืด ในผู้สูงวัยอาจไม่ใช่แค่โรคกะเพาะ!!
ภัยเงียบไขมันพอกตับ สังเกตุอาการ ท้องอืด ในผู้สูงวัยอาจไม่ใช่แค่โรคกะเพาะ!!
41
เป็นโรคพุ่มพวง ร่างกายไม่แข็งแรง ท้องอืด เป็นค่าตับสูง ไขมันพอกตับ ต้องดูแลอย่างไร?
เป็นโรคพุ่มพวง ร่างกายไม่แข็งแรง ท้องอืด เป็นค่าตับสูง ไขมันพอกตับ ต้องดูแลอย่างไร?

LivPlus ผ่านการรับรองจาก อย. ไทย ถูกต้อง 100%

ลิฟพลัสใส่ใจตับ ผ่านมาตราฐาน

newbox-LIV2 LivPlus (ลิฟพลัส) medicine-bottle บำรุงตับอื่นๆ
บำบัดฟื้นฟูตับที่ต้นเหตุแบบองค์รวม check-icon-x30
รวบรวมสารสกัดธรรมชาติเกรดดีที่สุดกว่า 12 ชนิด check-icon-x30
บำรุงระบบน้ำดี (ช่วยยย่อยสลายไขมัน) check-icon-x30 check-icon-x30
มีส่วนผสมของสารตั้งต้นการสร้างกลูต้าไธโอน (เพิ่มประสิทธิภาพล้างพิษในตับ) check-icon-x30
ปลอดภัยระยะยาว ไม่มีผลข้างเคียงหากทานต่อเนื่อง check-icon-x30
คิดค้นและวิจัยโดยแลปที่ดีที่สุดในประเทศฟินแลน check-icon-x30
ผลิตตามมาตราฐานส่งออกอย่างถูกกฎหมาย check-icon-x30
คุณภาพเกรดเดียวกับยารักษาโรค (Pharma Grade) check-icon-x30
ขึ้นทะเบียนรับรองกับ อย. ไทย check-icon-x30
ทุกเม็ดบรรจุในแพงฟรอยด์ เพื่อรักษาคุณภาพสูงสุดของสารสกัด check-icon-x30

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อสินค้า