1
ไขมันพอกตับหนึ่งในสาเหตุมะเร็งตับ
ไขมันพอกตับหนึ่งในสาเหตุมะเร็งตับ
2
3
ป่วยไวรัสตับอักเสบซีดูแลตัวเองอย่างไร
ป่วยไวรัสตับอักเสบซีดูแลตัวเองอย่างไร
4
สัมภาษณ์ผู้ป่วย ไขมันพอกตับ และผลลัพธ์จากการทาน LivPlus
สัมภาษณ์ผู้ป่วย ไขมันพอกตับ และผลลัพธ์จากการทาน LivPlus
5
ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสลดลงจาก 45,000 ตัว เหลือ 1,400 ตัว หลังบำรุงตับด้วยลิฟพลัส 2 กล่อง
ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสลดลงจาก 45,000 ตัว เหลือ 1,400 ตัว หลังบำรุงตับด้วยลิฟพลัส 2 กล่อง
6
ดื่มหนัก ตับพัง ไขมันพอกตับ ดีขึ้นได้ใน 2 กล่อง
ดื่มหนัก ตับพัง ไขมันพอกตับ ดีขึ้นได้ใน 2 กล่อง
1
ไขมันพอกตับหนึ่งในสาเหตุมะเร็งตับ
ไขมันพอกตับหนึ่งในสาเหตุมะเร็งตับ
2
3
ป่วยไวรัสตับอักเสบซีดูแลตัวเองอย่างไร
ป่วยไวรัสตับอักเสบซีดูแลตัวเองอย่างไร
4
สัมภาษณ์ผู้ป่วย ไขมันพอกตับ และผลลัพธ์จากการทาน LivPlus
สัมภาษณ์ผู้ป่วย ไขมันพอกตับ และผลลัพธ์จากการทาน LivPlus
1
ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสลดลงจาก 45,000 ตัว เหลือ 1,400 ตัว หลังบำรุงตับด้วยลิฟพลัส 2 กล่อง
ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสลดลงจาก 45,000 ตัว เหลือ 1,400 ตัว หลังบำรุงตับด้วยลิฟพลัส 2 กล่อง
2
ดื่มหนัก ตับพัง ไขมันพอกตับ ดีขึ้นได้ใน 2 กล่อง
ดื่มหนัก ตับพัง ไขมันพอกตับ ดีขึ้นได้ใน 2 กล่อง