You are currently viewing รู้หรือไม่ ? Extract กับ Powder ต่างกันอย่างไร ทำไมลิฟพลัส เลือกใช้ Extract เท่านั้น

รู้หรือไม่ ? Extract กับ Powder ต่างกันอย่างไร ทำไมลิฟพลัส เลือกใช้ Extract เท่านั้น

รู้หรือไม่? Extract กับ Powder ต่างกันอย่างไร

ทำไมลิฟพลัสเลือกใช้ Extract เท่านั้น

.
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ ที่มีส่วนผสมของสมุนไพร โดยสมุนไพรส่วนใหญ่จะต้องผ่านกระบวนการแปรรูป 

พื่อประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสมุนไพรมีหลายชนิด และมีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกัน 

ดังนั้นการศึกษา รูป รส กลิ่น สี จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ เพื่อให้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีคุณภาพ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นาน การแปรรูปจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญมากขึ้น 

เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าและสรรพคุณที่ดีของสมุนไพร

.
การแปรรูปสมุนไพรที่นิยมทำมีอยู่ 2 แบบ คือ
1.แบบสารสกัด (Extract) เป็นการนำสมุนไพรมา สกัดด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมเพื่อดึงสารสำคัญ 

หรือสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพออกมาจากตัวสมุนไพร ซึ่งสามารถพบได้หลายรูปแบบ เช่น ละลายในแอลกอฮอล์, 

กลีเซอรีน หรือในน้ำมัน แล้วแต่ความเหมาะสมของสารชนิดนั้นๆ

2.แบบผงสด (Powder) เป็นการนำสมุนไพรมาทำให้แห้ง แล้วบดเป็นผง
.
Extract vs Powder คุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร

 • แบบสารสกัด (Extract) โดยมาตรฐานแล้วจะมีปริมาณความเข้มข้นของสารสำคัญ ที่เท่ากันในแต่ละล็อตของการสกัด เนื่องจากว่าการสกัดสาร ออกมาทางผู้ผลิตสามารถควบคุมหรือกำหนดความเข้มข้นออกมาได้ ยกตัวอย่างให้เข้าใจได้โดยง่าย คือ อาร์ติโช๊ค 1 ผล อาจจะมีความเข้มข้นเท่ากับ 1 ผล แต่อาร์ติโช๊ค 1 สารสกัด อาจจะมีความเข้มข้นเท่ากับ 10 ผล ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาด้วยว่ามีมากน้อยแค่ไหน แต่เมื่อเทียบกับผงสดแล้วสารสกัด (Extract) จะมีความเข้มข้นมากกว่า
 • แบบผงสด (Powder) ในสมุนไพรจะมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพอยู่ ซึ่งจะมีหนึ่งชนิดหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับชนิดของผงสด รวมไปถึงปริมาณความเข้มข้นในแต่ละล็อตก็จะมีไม่เท่ากัน มีหลายปัจจัยที่ทำให้ไม่เท่ากันเช่น สภาพแวดล้อมในการปลูก วิธีการเก็บเกี่ยว อุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง เป็นต้น
  .
  โดยวิธีการสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดจะต่างกัน เช่น ขมิ้นสามารถสกัดแบบผงสดได้ และสารสำคัญที่ออกมาก็เพียงพอต่อการนำไปใช้ แต่หากเป็นอาร์ติโช๊ค ควรสกัดแบบ (Extract) ถึงได้สารสำคัญที่ดีกว่า เป็นต้น หากยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย เช่น สมุนไพรบางชนิดมีคุณสมบัติรักษาสิวได้แต่สารสกัดที่ดีนั้นอยู่ลึกมากแค่บดเป็นผงไม่สามารถนำสารเหล่านั้นออกมาใช้งานได้ ดังนั้นแม้สกัดออกมาเป็นผง ก็ไม่สามารถรักษาสิวได้
  .
  ข้อดีและข้อเสียของการแปรรูปสมุนไพรแบบสารสกัด (Extract) และ แบบผงสด (Powder)
  1.แบบสารสกัด (Extract)
  ข้อดี : มีความเข้มข้นมากกว่าและออกฤทธิ์ได้ดี
  ข้อเสีย : มีราคาค่อนข้างสูง
  2.แบบผงสด (Powder)
  ข้อดี : มีราคาค่อนข้างต่ำ
  ข้อเสีย : มีสีและกลิ่นที่ค่อนข้างแรง ให้ประสิทธิภาพที่น้อยกว่าแบบสารสกัด
  .
  โดยลิฟพลัส เราเลือกใช้วิธีแปรรูปสมุนไพรแบบ Extract เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ทุกสารสกัดออกฤทธิ์ได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สำคัญลิฟพลัสมีสารสกัดกว่า 12 ชนิด สารสกัดเหล่านี้จะช่วยเข้าไปซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถฟื้นฟูตับครอบคลุมได้ทั้งระบบ และทำให้ตับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในกระบวนการขจัดสารพิษออกจากร่างกาย ป้องกันตับถูกทำลายจากสารพิษต่างๆ เช่น จากการกินอาหารทอด อาหารมัน และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  .
  ดังนั้น ดังนั้นหากต้องการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมหารทั้งที เลือกให้ดีอย่าง “ลิฟพลัส” สิคะ ที่มีสารสกัดเข้มข้นดีต่อตับกว่า 12 ชนิด สอบถาม โทร : 098-264-2464 หรือ LINE : @livplusthailand หรือคลิก >> http://bit.ly/LINE-LIV_031
  .
  ข้อมูลอ้างอิง :
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20161208140607_file.pdf
  วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/article/view/1319
  มติชน : https://www.sentangsedtee.com/health-beauty/article_187019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อสินค้า

ใส่ความเห็น