You are currently viewing “ตับแข็ง” ใครๆก็เป็นได้ แม้ไม่ได้ดื่มหนัก

“ตับแข็ง” ใครๆก็เป็นได้ แม้ไม่ได้ดื่มหนัก

หลายๆคนมักเข้าใจผิดว่า ตับแข็งนั้นจะเกิดจากผู้ที่มีการดื่มแอลกอฮอล์มากเท่านั้น จึงละเลยการบำรุงตับของตนเอง

วันนี้ลิฟพลัสจะพามาดูสาเหตุอื่นๆที่ส่งผลให้เกิดอาหารตับแข็งกันนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อสินค้า

ใส่ความเห็น